Borgeraften med spisning

Fra 25. januar kl. 19:00 - Til 25. januar kl. 21:00
Lokation: Høgild Beboerhus, Åkandevej 12

TORSDAG d. 25. januar 2018 kl. 19.00 afholder vi BORGERAFTEN i Høgild. (Vi starter senest mødet kl. 19.30.)

Vi fortsætter den gode dialog om byens muligheder og fremtid herunder også Høgild Marked. Her tages en endelig beslutning om Høgild Marked 2018

Vi starter med Generalforsamling for HBIF. Herefter afholdes Generalforsamling for Høgild Marked.

Vi holder herefter en pause, hvor der vil være mulighed for at få aftensmad (Lindgryde med ris fra Slagter Bjerg). SENEST d. 22.1.18

TILMELDING TIL SPISNING gives til Pernille. 

Mail:Neigaard@hotmail.dk
Sms:61754271
Adresse: Bjørneklovej 29

Efter maden fortsætter vi den dialog der startede d. 19.11.17 på borgermødet. 
Vi ser frem til en spændende dialog…

Velmødt 
Høgild Marked, Beboerhuset og HBIF.

Se Dagsorden til Generalforsamlingerne.

Nedenfor kan du se et sammendrag af snakken fra borgermødet. (Selvom I ikke var med på borgermødet i november, kan i sagtens deltage alligevel – kom frisk).

Sammendrag fra Borgermøde d. 19.11.17

HBIF, Høgild Beboerhus og Høgild Marked takker for en inspirerende, energisk og fantastisk bekræftende eftermiddag til borgermødet. Vi takker for de gode input – nu er det bare at finde ud af, hvor mange skibe der skal sættes i søen.

Tak til Bjarne for at tage styringen.

Vi var forsøgt at sammenfatte indholdet fra mødet. Dette vil vi arbejde videre med til borgeraftenen d. 25.01.18.
Der var god interesse – god stemning – en vilje til at medvirke til en løsning for fremtiden.

Der var overvejende stemning for at arbejde videre med Høgild Marked, og implementere nogle nye tiltag.

Der var god vilje til at hjælpe til med forskellige ting, både for markedet og for Borger- & Idrætsforeningen.

Der var positiv stemning for en kontingentforhøjelse i Borge- & Idrætsforeningen.

Der var vilje til at bakke op om foreningernes initiativer, men også en opfordring til bedre og tidligere information.

Der opfordres til at deltage i generalforsamlingen – ingen bliver tvunget i at melde sig ind.

Der opfordres til at tænke bedsteforældre med børnebørn ind i arrangementerne.

Der opfordres til at vi glæder os over det der lykkes, og ikke ærgrer os for meget, hvis noget kikser lidt.

Forslag til konkrete initiativer:

”Motion for ældre mænd”, ”fællesspisning en gang i mellem”, ”vejambassadører der byder velkommen”, ”Lave folder om byen – medlemskab til nye beboere i 1 år” m.fl.