Generalforsamling

Fra 31. januar kl. 17:30 - Til 31. januar kl. 21:00
Lokation: Høgild Beboerhus

Grundet få og sammenfaldende interessenter til generalforsamlingerne for Høgild Markedsforening og Høgild Borger- og Idrætsforening afholdes møderne samme dag. Den sidste torsdag i januar.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu d. 31.1.19

Nærmere information kommer i næste nummer af Høgild Times samt på hjemmesiden hogild.dk

Skulle der sidde nogen hjemme, som kunne tænke sig at høre mere om bestyrelsesarbejdet i HBIF, så er I mere end velkomne til at kontakte Lene Helth - formanden og få en snak.
Er selv i gang med det første år, og klarer det selv med 2 små børn og en masse jern i ilden, og elsker det.

Så kom endelig frisk…

Og ja… Selvfølgelig kan man sagtens overveje at tage en tørn mere, selvom man måske i sine unge dage har været en del af bestyrelsen – vi tager hjertens gerne imod vise og erfarne medlemmer. Tænk over det…

Ordinær Generalforsamling for Høgild Borger- og Idrætsforening (HBIF) 2019

Generalforsamlingen afholdes samme dag som Generalforsamling for Høgild Marked og Borgeraftenen.

Tid: Torsdag d. 31.01.2019 kl. ??

Sted: Høgild Beboerhus

Dagsorden iflg. vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden fremlægger årets beretning, samt godkendelse heraf.
  3. Godkendelse af HBIF’s reviderede regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest 10. januar
  5. Valg af bestyrelse, suppleanter og regnskabsrevisorer.

a) Bestyrelsesmedlemmer
b) Suppleanter
c) Revisorer (2 til idrætsforening og 2 til borgerforening)
d) Revisorsuppleant (Fælles for borger- og idrætsforening)

6. Evt.

I år er følgende medlemmer på valg:

 

Vel mødt 
HBIF

Dagsorden Ordinær Generalforsamling for Høgild Marked 2019

Generalforsamlingen afholdes samme dag som Generalforsamling for HBIF og Borgeraftenen.

Tid: Torsdag d. 31.01.2019 kl. ??

Sted: Høgild Beboerhus

Dagsorden iflg. Vedtægterne

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Godkendes og beslutning om overskuddets anvendelse, samt fremlæggelse af budget for det kommende år. Budget og regnskab skal godkendes af generalforsamlingen.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg til bestyrelsen og bilagskontrollanter iflg. vedtægterne.

a. Der vælges medlem til bestyrelsen for 2 år
b. Der vælges suppleant for bestyrelsen for 1 år.
c. Der vælges bilagskontrollant for 2 år.
d. Der vælges suppleant for bilagskontrollant for 1 år.

6. Evt.

 Martin Olesen, Formand.