Generalforsamling

Fra 28. januar kl. 18:00 - Til 28. januar kl. 21:00
Lokation: Høgild Beboerhus

Ordinær Generalforsamling 2021 I Høgild Borger- og Idrætsforening.

Torsdag d. 28.januar kl. 19.00 – 21.30
 
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen, suppleanter og regnskabsrevisorer
6. Eventuelt - trækning af 2x2 flasker vin
 
Indkomne forslag skal senest afleveres til formanden for borgerforeningen Lene Helth, senest d. 10. januar 2021. Send en mail til hogildborgerforening@gmail.com eller ring på telefon nr. 22426892.

Interesserede i bestyrelsens arbejde er velkomne til at kontakte os for mere information om vores arbejde inden valget. Håber nogen kunne have lyst til at melde sig til dette arbejde.

Ved generalforsamlingen udtrækkes 2 heldige vindere af 2 flasker vi trækker blandt alle, som har indbetalt kontingent inden 21. januar 2021.
 
Vel Mødt 
HBIF 

På generalforsamlingen vil der være information fra Høgild Beboerhus.