Generalforsamling

Fra 23. september kl. 18:00 - Til 23. september kl. 21:00
Lokation: Høgild Beboerhus

Ordinær Generalforsamling 2021 I Høgild Borger- og Idrætsforening, information fra Høgild Beboerhus og ekstraordinær generalforsamling Høgild Marked

TORSDAG DEN 23. SEPTEMBER 2021

DAGSORDEN HØGILD BORGER- OG IDRÆTSFORENING

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning

3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen, suppleanter og regnskabsrevisorer

6. Eventuelt - trækning af 2x2 flasker vin

 
Indkomne forslag skal senest afleveres til formanden for borgerforeningen Lene Helth, senest d. 10. januar 2021. Send en mail til hogildborgerforening@gmail.com eller ring på telefon nr. 22426892.

På valg er Olga, Torben og Lene – så har nogen lyst til at komme i bestyrelsen og deltage i arbejdet, kontakt os gerne. Også hvis i ”bare” lige vil høre hvad arbejdet indebærer.

Så skal vi nok fortælle jer hvor lidt arbejde der er i det, og hvor sjovt det er.

Ved generalforsamlingen udtrækkes 2 heldige vindere af 2 flasker vi trækker blandt alle, som har indbetalt kontingent inden 21. januar 2021.

 
Vel Mødt 
HBIF 

På generalforsamlingen vil der være information fra Høgild Beboerhus.

Ekstraordinær generalforsamling Høgild Marked

Dagsorden:
Status for Høgild Marked 
// Markedsforeningen