Generalforsamling -UDSAT

Fra 27. januar kl. 19:00 - Til 27. januar kl. 21:30
Lokation: Høgild Beboerhus

Ordinær Generalforsamling 2021 I Høgild Borger- og Idrætsforening ER UDSAT TIL MARTS

Grundet smittetal og smitte lokalt i Lind hvor flere har børn, udskyder vi generalforsamlingen til midt i marts. 

Læs mere i februarudgaven af Høgild Times.

Ordinær Generalforsamling 2022 i Høgild Borger- og Idrætsforening

Torsdag d. 27. januar kl. 19.00 – 21.30

 Valg af dirigent.

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen, suppleanter og regnskabsrevisorer
6. Eventuelt - trækning af 2x2 flasker vin

Indkomne forslag skal senest afleveres til formanden for borgerforeningen Lene Helth, senest d. 10. januar 2022. Send en mail til hogildborgerforening@gmail.com eller ring på telefon nr. 22426892.

Interesserede i bestyrelsens arbejde er velkomne til at kontakte os for mere information om vores arbejde inden valget. Håber nogen kunne have lyst til at melde sig til dette arbejde.

Ved generalforsamlingen udtrækkes 2 heldige vindere af 2 flasker vi trækker blandt alle, som har indbetalt kontingent inden 21. januar 2022.
Kontingent kan betales ved nytårskur 31.12.21.- se opslag i Høgild times.

Vel Mødt HBIF

Vel Mødt 
HBIF 

 

Nyt fra Høgild Beboerhus

I forbindelse med generalforsamlingen d. 27 januar 2022 for Høgild borger- og idrætsforening vil der være information fra  Høgild Beboerhus, og valg til repræsentantskabet. 

// Beboerhusets bestyrelse