Bestyrelse og kontaktpersoner

2018

Bestyrelsen Høgild Borger- og Idrætsforening

Formand:

Lene Helth
Bjørneklovej 31 
M: 22 42 68 92

Kasserer:

Torben Kvist
Engblommevej 20
T: 97 14 91 88

Næstformand:

Norman Jensen
Skærbækvej 38
T: 9712 3878

Bestyrelsesmedlem:

Ann-Kirstine Meyhoff
Akelejevej 22
M: 60 11 95 39 

Sekretær:

Michelle Helth Hartmann
Bjørneklovej 23
T: 28 21 84 60

Bestyrelsesmedlem:

Michael Boxall
Bjørneklovej 29
M: 31 22 94 23

Hjemmeside vedligehold:

Hanne Mølgaard

hanne.hogild@gmail.com

hjemmeside: hogild.dk / Høgild.dk

mail: hogildborgerforening@gmail.com

Mobilepay: 15067

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvalg under HBIF

Badminton Henning Jakobsen, Bjørneklovej 30 21684258
Linedance Hanne Mølgaard Hedevang 22407467
  mail: hanne@midtliners.dk  
  hjemmeside: midtliners.dk  
Høgild Times Sanne Danielsen, Bjørneklovej 30 30924576
  Lone Rasmussen, Bjørneklovej 22  
  mail: suda@jubii.dk  
Omdeler Høgild Times Ingerlis Jensen, Bjørneklovej 25 97149452
Lokalreporter Gunner Fyhn 97149563 / 26988867
Faneansvarlig Gunner Fyhn  
  mail: gunner@fyhn-art.dk  
Cafeaften Gert Knudsen  
  mail: gert-knudsen@mail.dk  
Seniorklub Benny Møller 26249952
  Kjell Nilsson 20849395
  mail: kam@energimail.dk  

Høgild Beboerhus

Formand Steen Pedersen 20278886
Udlejning mm            Hanne Mølgaard Hedevang, Dunhammervej 4 22407467
  hogildbeboerhus@gmail.com  

Høgild Markedsforening

Formand                   Martin Olesen, Kæruldvej 6                            97149542
Tilmelding mail: hogildmarked@gmail.com  
  hjemmeside: www.hogildmarked.dk