Kontingent

Bestyrelsen for HBIF har besluttet at kontingentet fra og med 2018 vil være 200 kr. pr. husstand.

Dette gælder alle, ligegyldigt om man er pensionist eller ej. 
Kontingentet har været det samme i mange år, og bestyrelsen vurderer at det vil være en go ide at sætte det op, så der er penge til fx hjertestarter og legeplads m.v. 

I 2018 vil vi forsøge med, at lave medlemsfordele, så alle der har betalt kontingent i HBIF kan benytte sig af fordele til foreningens arrangementer.

Kontingentet er frivilligt og opkræves i forbindelse med Nytårskur og indtil generalforsamlingen for Høgild Borger- og idrætsforening, den sidste torsdag i januar måned.  Der ud over kan medlemsskab altid tegnes ved henvendelse til bestyrelsen.

Yderligere information gives ved henvendelse til formanden