Udlejning - Beboerhuset

Høgild Beboerhus udlejes og bruges til mange forskellige arrangementer.

Repræsentantskabet for Beboerhuset forventer, at lejer og lejers gæster behandler det lejede med omhu.

Som Lejer/Bruger og medlem af Høgild Borger- og Idrætsforening er du ansvarlig for at lokaler og inventar i Høgild Beboerhus afleveres i samme stand, som du selv ønsker at modtage det. Det forventes også at arrangementet afholdes inden for dansk lovgivning.

Høgild Beboerhus lejes ikke ud til elev- og ungdomsfester.

Spørgsmål vedr. leje af Beboerhuset skal stilles til

Hanne Mølgaard

Dunhammervej 4, Høgild

7400 Herning

M: 22 40 74 67

mail: hogildbeboerhus@gmail.com

Priser

Kapacitet

Inspiration - galleri

Repræsentantskabet