Turforslag Høgild - Rind - Birkebæk Bæk – Høgild

Beskrivelse af turen medkort - 18,4 km

En ret god cykeltur, men hvor man nok skal regne med at stå af og trække en gang i mellem. – Specielt hvis man lige vil kigge på afstikkerne (kan anbefales!) undervejs.

Den er også en god, men udfordrende gåtur, som man evt. kan tage i mindre bider og give sig god tid til afstikkerne. – Tag gerne kaffe/madpakke med.

Turbeskrivelsen er delt i 2:

 • en nordlig tur: Høgild - Rind - Høgild på ca. 10 km.
 • en sydlig tur: Høgild - Birkebæk Bæk - Høgild på ca. 13 km.

Der er detailkort for begge dele, der også viser forslag til afstikkerne.

Den nordlige tur

 • Start fra grusvejen for enden af Kæruldvej
 • Følg stien mod vest forbi spejderhytten og kryds åen
 • Følg stien op til Høgildgårdvej
 • Drej til højre
 • Følg Høgildgårdvej mod nord op til Kiderisvej
 • Drej til højre på Kiderisvej og kryds åen
 • Efter ca. 400 m fra Høgildgårdvej kommer der en grusvej på venstre hånd: drej ind her
 • Følg grusvejen ca. 350 m. Der kommer en sti til højre: drej ind her
 • Følg stien først gennem lidt skov, bagefter langs en åben mark, så gennem lidt skov igen ca. 750 m, hvor du kommer til et hus på venstre hånd og en grusvej
 • Fortsæt lige ud på en sti, der fører over en lille bro. Det er Fjederholt Å, du krydser her
 • Fortsæt ad stien når den drejer til venstre gennem lidt skov og opad en skråning, hvor den følger kanten af skoven som en bred grussti
 • Afstikker 1: Hvis du har god tid, stil evt. cyklen og prøv at følge den gamle sti, der går (næsten usynligt lige efter et hegn) til venstre lige efter toppen af skråningen og følger skrænten: der er en lidt fantastisk udsigt over ådalen, hvor Rind Å og Fjederholt Å løber sammen. Den gamle sti drejer til højre og slutter sig til den brede grussti igen efter ca. 600 m.
 • Grusstien går opad en stejl skråning, drejer til venstre, så til højre og fører ud til Rind Kirkevej
 • Drej til venstre på Rind Kirkevej og igen til venstre på Svendlundvej
 • Følg Svendlundvej til Kiderisvej, men fortsæt lige ud på Høgildgårdvej til skiltet, hvor du kan følge stien tilbage til Høgild eller fortsæt sydpå

Den sydlige tur

 • Start fra grusvejen for enden af Kæruldvej
 • Følg stien mod vest forbi spejderhytten og kryds åen
 • Følg stien op til Høgildgårdvej
 • Drej til venstre
 • Følg Høgildgårdvej ca. 650 m hvor vejen deler sig: hold til venstre på asfaltvejen Holtvej
 • Holtvej bliver til Høgildgårdvej og går fra asfalt til grus efter ca. 2 km
 • Afstikker 1: Efter ca. 600 m på grusvejen er der en sti, der går til venstre. Stien fører gennem træer og efter ca. 200 m til en gangbro spændt over Rind Å med wirer. Broen er lidt flot og speciel, men kun for folk med god balanceevne.
 • Følg grusvejen mod syd til enden, hvor den møder Harreskovvej. Hold til venstre og efter et sving krydser du Birkebæk Bæk. Fortsæt indtil grusvejen går over til asfalt
 • Afstikker 2: Lidt syd for hvor Birkebæk Bæk løber under vejen, er der en meget utydelig sti, der går til højre. Stil evt. cyklen. Stien går gennem træer mod vest og løber lidt syd for Birkebæk Bæks lidt imponerende slyngninger. Slyngningerne bliver dybere og dybere i landskabet. De er lavet for at udjævne faldet mellem vejen og en lille opstemmet sø, som du kommer til efter ca. 100 m. Lige før søen, kan du krydse Birkebæk Bæk og gå langs søen mod nord på en lille sti. Stien ender i krat, men hvis man fortsætter mod nord, kommer man til en grusvej, hvor du kan dreje til højere og komme tilbage til Harreskovvej.
 • Afstikker 3: 80 m før starten af asfalten på Harreskovvej går der en mark/skovvej til højre. Følg denne mod vest ca. 500 m. Drej så til venstre væk fra skovvejen, hvor en ret stor hede viser sig. Der er enkelte lidt utydelige stier over heden. Den er selvfølgelig ret flot, når lyngen er i blomst, men næsten altid et besøg værd, når man har god tid.
 • Ved starten på asfalt på Harreskovvej, vend og følg grusvejen mod nord igen. Gå lige ud på Harreskovvej ved krydset. Vejen er lettere bakket og stiger lidt undersvejs. Efter ca. 2 km svinger vejen til højre.
 • Afstikker 4: Ca. 1 km efter svinget er der en mark/skovvej på venstre hånd, der fører til Dronning Louises Høj. Et areal med fyrretræer er i 2019 ryddet, og der er (lige) nu en vid udsigt fra toppen af højen. Se stendyssen på toppen, der er til minde om Dronning Louises besøg.
 • Følg Høgildgårdvej forbi Høgildgård
 • Drej til højere ved skiltet
 • Følg stien over broen og tilbage til Høgild