Repræsentantskab - beboerhuset

2019

Bestyrelsen/forretningsudvalget:

Formand Steen Pedersen

Tlf.: 20 27 88 86
  
Medlem Carsten Hedegaard

Tlf.: 21 80 64 52

Medlem Norman Jensen

Tlf.: 60 86 79 38

Repræsentantskabet i Høgild Beboerhus består udover ovenstående også af:

Ingrid Jørgensen og Åse Jensen, Folkedans

Norman Jensen og Lene Helth, Høgild Borger- og Idrætsforening

Kasserer (ikke medlem af bestyrelsen/repræsentantskab):
Hanne Mølgaard Hedevang
Tlf.: 22 40 74 67

Nyheder fra Høgild Beboerhus:

Referat af repræsentantskabsmøde 3. april 2019

Nyt fra Beboerhuset 2021

Nyt fra Beboerhuset 2018