Nyt fra Høgild Beboerhus januar 2024

Information fra Høgild Beboerhus gennemgået i forbindelse med generalforsamlingen for HBIF 25. januar 2024

Hanne Mølgaard gav en orientering på generalforsamlingen for Høgild borger- og idrætsforening på vegne af Høgild Beboerhus.

Der er sket en del i Høgild Beboerhus det sidste års tid.

Først vil jeg nævne lidt om aktiviteterne.

Beboerhuset har heldigvis stadig de faste brugere som badminton, seniorklubben og arrangementer i HBIF. Idrætstimerne i beboerhuset betyder meget for om Beboerhuset er kultur-og idrætshus eller forsamlingshus.

Vi har fået en danseklub mere, der syntes meget godt om at danse i Høgild Beboerhus. Dansetrolden er en nystartet danseklub i maj 2023. Vi har fået lavet en aftale, og sat nogle datoer i kalenderen helt frem til 2026, ca. hver anden uge. Udover Dansetrolden har Danseforeningen af 1942 også dans i Høgild Beboerhus – den 3. fredag i hver måned. Folkedans har stadig dans hver onsdag, og jeg har hørt, at de har fået flere medlemmer. De er nu 4 kvadriller, ca 32 personer. En nyopstartet klub af linedansere har også fundet vej til Høgild. De arrangerer Kløverdans 2-4 gange om året.

Udover dans har vi stadig Frimærkeklubben i Beboerhuset den første søndag i hver måned. Skærgården er også flittige brugere af Beboerhuset. Det afhænger lidt af hvem de har som kursister. Moonlight spiller og øver musik i den gamle børnehave. De har haft lidt udskiftning i musikere, men det skulle gå godt for dem.

I foråret havde vi en lejer, som skulle bruge lokaler til undervisning af buschauffører. Den opgave klarede vi også. De var her i 6 uger, og var tilfredse med lokalerne. De nød, at de både kunne komme udenfor og bruge hallen.
Selvom vi har mange faste aftaler, er det stadig muligt at leje ud til private fester. Der har været 21 udlejninger til private i 2023. Det er nogenlunde sammen niveau som tidligere år.

Vi arbejder lige nu med en udfordring i kælderen. Der er sat ny kontakt op til pumpen, så den ikke går i stå, ved ”højvande”. Vi kan heldigvis konstatere, at den alarm vi har på pumpen virker. Både Steen og Carsten har fået flere alarmer under de sidste perioder med meget regn.

Vi har også haft en anden udfordring i 2023. Med vores hjertestarter. Det firma vi havde serviceaftale med, blev solgt til et andet firma, som 4 doblede prisen på service. Vi sagde aftalen op, men fik en anden udfordring. Vi kunne ikke få batteri til hjertestarteren. Nu har vi fået/købt en ny hjertestarter af Brand og Redning. Den kan vi købe batteri til i Bauhaus.

Udfordringer stoppede ikke ved det. Vi havde problemer efter lakering af gulvet i hallen. Der var sket i fejl i processen, så resulterede i at vi lukkede hallen i 2 uger i december måned, og fik gulvet slebet i bund og lakeret igen, på leverandørens regning, altså uden udgift for Høgild Beboerhus.

Vi har arbejdsdage et par gange om året, hvor vi får udført en del praktiske opgaver både inde og ude ved Beboerhuset. Vedligehold og renovering af Høgild Beboerhus kan ikke klares ude frivillige kræfter. Vi sætter stor pris på alle de frivillige hænder der hjælper til i Beboerhuset.

Til sidst vil jeg kort ridse op hvad vi arbejder med lige nu.

2024 bliver året, hvor Beboerhuset får nye borde og stole. HBIF har søgt og fået 75.000 kr. i tilskud af Landsbykontaktudvalget.

Vi vil forsøge at få renoveret depotrummet til borde, stole og redskaber, så der bliver ståhøjde, isoleret og nyt tag. Men i samme omgang kunne Beboerhuset godt tænke sig at få isoleret taget og gavlenderne. Det vil indebære nyt tag og nye gavlender. I løbet af 2024 vil vi forsøge at få kreditforeningslån hentet hjem til opgaven, men der er vi afhængige af samarbejde med Herning kommune, da de skal stå som garant for os. Men det tænker jeg vi kommer til at høre mere om i løbet af året, eller til orienteringen/nyt fra beboerhuset næste år.

Jeg syntes alligevel jeg vil komme med en lille opsummering af tiltag i Høgild Beboerhus for at få lokaler og omgivelser gjort tidssvarende:

  • 2014 – Nye facadesten omkring bygningen der husede den tidligere børnehave
  • 2016 – Renovering af køkken og slibning og lakering af gulve
  • 2017 – Renovering af omklædningsrum og toiletter
  • I 2017 blev der også arbejdet for at Høgild Beboerhus kunne beholde sin status som multihus/forsamlingshus for at beholde bloktilskuddet. Bloktilskuddet er med til at dække en del af de faste udgifter til bl.a. forbrugsudgifter - el, vand, varme, ejendomsskat og forsikringer. Beboerhuset har for ca. 180.000 kr. faste udgifter pr. år. I 2023 var bloktilskuddet 124.000 kr. i 2024 får vi xxx124.000 kr.
  • 2018 – Etablering af handicaptoilet og start på etablering af varmestyring i alle rum. Vi har efterhånden været igennem alle rum. Moonlight og mellemgangen er også koblet på varmestyringen nu.
  • 2018 – HBIF får etableret legeplads bag ved Beboerhuset
  • 2019 – Nye facadesten mod parkeringspladsen
  • 2020 – Ny indgang med nye døre og topslibning/lakering af gulve
  • 2022 – Ny belysning i hallen og den lille sal, med LED og lys dæmper.

Hvis du har nogle ideer til Beboerhuset er du altid velkommen til at kontakte forretningsudvalget, som består at Steen Pedersen, Carsten Hedegaard og Norman Jensen.

Forretningsudvalget i Høgild Beboerhus:
Steen Pedersen - tlf.: 2027 8886
Carsten Hedegaard - tlf.: 2180 6452
Norman Jensen - tlf.: 6086 7938

hjemmesiden hogild.dk kan du se de praktiske ting omkring brug og leje af Høgild Beboerhus.

Hanne gennemgik i hovedtræk regnskab for de sidste 2 år for Høgild Beboerhus, herunder udvikling i indtægter, bloktilskud fra kommunen, de faste udgifter og tilskud / udgifter til løbende renovering.
Der var ingen spørgsmål til nyt fra Beboerhuset, regnskab eller budgettet.

Der er valg til Repræsentantskabet for Høgild Beboerhus hvert 4. år. Det er fra gammel tid, at det følger kommunevalget. Det betyder, at vi ikke skal have valgt nogen i år. Men til næste år.

De som sidder i repræsentantskabet nu er:
Forretningsudvalget: Steen Pedersen, Norman Jensen og Carsten Hedegaard
Folkedans: Ingrid Jørgensen og Åse Jensen
HBIF: Lene Helth og Norman Jensen
Derudover er der 2 bilagskontrollanter: Peter Mølgaard og Conni Fyhn
Undertegnede deltager som gæst og kasserer, til regnskabsgennemgang og referent.

På Høgild Beboerhus Vegne
Hanne Mølgaard Hedevang