Turforslag over Træbroerne

Beskrivelse af turen med kort - 3,1 km

Herning Kommune har udbedret et vådt stykke af en sti over træbroerne nord-vest for Høgild.

Det vil åbne op for en ret dejlig og forholdsvis kort tur med gode udsigter. 

  • Start fra grusvejen for enden af Kæruldvej
  • Følg grusvejen mod nord forbi Lykkesholm til enden af grusvejen
  • Drej til venstre og følg stien langs læhegnet ned til åen
  • Kryds træbroen og følg stien til venstre
  • Kryds den lille træbro over tilløbet og følg stien op til Høgildgårdvej
  • Drej til venstre
  • Drej til venstre ned ad en lidt stejl skråning ind på en sti. Hvis den er for stejl, tag en af de næste stikveje ind
  • Følg stien med de gode udsigter over ådalen og åens bugtende forløb
  • Stien fører til betonbroen ved spejderhytten og tilbage til Høgild