Nyt fra Høgild Beboerhus februar 2021

Det sidste års tid har Høgild Beboerhus været lige så påvirket af Covid-19-Pandemien som resten af samfundet.

Der har i løbet af 2020 kun været gennemført et meget begrænset antal arrangementer og aktiviteter i Høgild Beboerhus. Der har været aflyst private fester. Frimærkeklubben har ikke kunnet mødes. Folkedans er ikke kommet i gang igen efter sommerferien.

De sportslige aktiviteter i Høgild Borger- og Idrætsforening - HBIF, badminton og linedance har været udsat for aflysninger, genåbning og nedlukning. Det samme gælder de kulturelle/sociale aktiviteter under HBIF, bla et arrangement i foråret for børn, sommerfest, løvfaldsfest og ikke mindst julegudstjenesten. Familiehøjskolen Skærgården har været flittige brugere af Høgild Beboerhus når det har kunnet lade sig gøre.

Høgild Beboerhus brugte nedlukningen i foråret 2020 til at få lavet ny indgang. Nye fliser i gangen, maling og nye døre i gang, køkken og den lille sal. Det arbejde blev udført med hjælp af frivillige og tilskud fra HBIF og Herning Kommunes 100 års Jubilæumsfond.

Året før- i 2019 - fik facaden mod parkeringspladsen nye mursten. Dette arbejde blev også udført af frivillige hænder og tilskud fra Herning Kommunes 100 års jubilæumsfond.

I sommeren 2020 fik gulvet i hallen og den lille sal et nyt lag lak. For at holde gulvet pænt skal det have en let slibning og nyt lak ca. hvert andet år.

Orkestret Moonlight holder til i lokalerne der tidligere husede børnehaven Åkanden. De har brugt den sidste tid på at få malet, sat varmestyring til og få nye lamper op i lokalet. Varmestyring og de nye lamper er en del af den plan Høgild Beboerhus arbejder på, for at forbedre energiforbruget huset.

En lille opsummering af tiltag i Høgild Beboerhus for at få lokaler og omgivelser gjort tidssvarende:

2014 – Nye facadesten omkring bygningen der husede den tidligere børnehave

2016 – Renovering af køkken og slibning og lakering af gulve

2017 – Renovering af omklædningsrum og toiletter

2018 – Etablering af handicaptoilet og start på etablering af varmestyring i alle rum

2018 – HBIF får etableret legeplads bag ved Beboerhuset

2019 – Nye facadesten mod parkeringspladsen

2020 – Ny indgang med nye døre og topslibning/lakering af gulve

Høgild Beboerhus får stadig bloktilskud fra Herning Kommune ca. 115.000 kr./år., da vi har status som forsamlingshus/multihus. Dette beløb er med til at dække en del af de faste udgifter til bla forbrugsudgifter - el, vand, varme, ejendomsskat og forsikringer.

Det er ikke kun aktivitetsniveauet i Beboerhuset, der har været en udfordring i 2020. Når der ingen aktiviteter og fester er, kommer der ingen indtægter. Der har været forskellige tilskudspuljer i 2020, som vi søgt og har fået tilskud fra. Det er bla Herning kommunes 100 års Jubilæumsfond, hvor der har været mulighed for at søge om tilskud til dækning af en del af de faste udgifter. 

Vi håber, der snart kommer en genåbning, så vi kan få gang i aktiviteterne i Beboerhuset. Indtægter fra aktiviteter, fester, arrangementer er med til, at vi kan fortsætte arbejdet med vedligehold og renovering af vores samlingssted i Høgild. Arbejdet i huset kan ikke gøres uden frivillige kræfter. Vi håber igen at se jer til vores arbejdsdage hvor vi får udført en del praktiske opgaver både inde og ude ved Beboerhuset.

Hvis du har nogle ideer til Beboerhuset er du altid velkommen til at kontakte forretningsudvalget.

Vi glæder os til en genåbning af samfundet, så vi igen kan ses i Høgild Beboerhus til sportslige, kulturelle og sociale arrangementer.

Forretningsudvalget i Høgild Beboerhus:

Steen Pedersen - tlf.: 2027 8886

Carsten Hedegaard – tlf.: 2180 6452

Norman Jensen – tlf.: 6086 7938

Praktiske oplysninger til dig som lejer/bruger og medlem af Høgild Borger- og Idrætsforeningen, på høgild.dk/hoegild-beboerhus