Nyt fra Høgild Beboerhus januar 2023

Information fra Høgild Beboerhus gennemgået i forbindelse med generalforsamlingen for HBIF 26. januar 2023

Hanne gav en orientering på generalforsamlingen for Høgild borger- og idrætsforening på vegne af Høgild Beboerhus.

Der er sket lidt i Høgild Beboerhus det sidste års tid. Der er kommet gang i udlejning igen. I 2022 har der været 24 udlejninger til private. Det er på niveau som 2019.

Beboerhuset har stadig de faste brugere som badminton, seniorklubben og arrangementer i HBIF. Desværre er linedance stoppet. Det betyder til gengæld, at der er blevet en aften fri til nye aktiviteter. Det skulle helst være noget idrætsligt. Idrætstimerne i beboerhuset betyder meget for om Beboerhuset er kultur-og idrætshus eller forsamlingshus. Hvis vi ikke har nok idrætstimer kan det betyde noget for det bloktilskud Beboerhuset modtaget fra Herning kommune hvert år.

Der er også gang i de faste lejere. Beboerhuset bliver fyldt med dansere den 3. fredag i hver måned 10 gange om året. Frimærkeklubben klarer også fint at fylde beboerhuset den første søndag i hver måned – 8 gange om året. Dertil kommer selvfølgelig Skærgården som er flittig bruger at beboerhuset. Vi skal ikke glemme Moonlight som fast lejer af den gamle børnehave. Jeg har hørt fra dem, at de også har fået gang i musikarrangementerne igen. Folkedans er også aktive i beboerhuset hver onsdag. Jeg har hørt at de godt kan bruge nogle flere dansere – så en mulighed, hvis du trænger til en fritidsaktivitet i Høgild.

I 2022 blev årets forbedring nye LED lamper i hallen og i den lille sal. Begge steder med lys dæmper. Beboerhuset takker for støtten fra HBIF og Herning kommunes Jubilæumsfond.

Jeg syntes alligevel jeg vil komme med en lille opsummering af tiltag i Høgild Beboerhus for at få lokaler og omgivelser gjort tidssvarende:

  • 2014 – Nye facadesten omkring bygningen der husede den tidligere børnehave
  • 2016 – Renovering af køkken og slibning og lakering af gulve
  • 2017 – Renovering af omklædningsrum og toiletter
  • I 2017 blev der også arbejdet for at Høgild Beboerhus kunne beholde sin status som multihus/forsamlingshus for at beholde bloktilskuddet. Bloktilskuddet er med til at dække en del af de faste udgifter til bla. forbrugsudgifter - el, vand, varme, ejendomsskat og forsikringer. Beboerhuset har for ca 180.000 kr. faste udgifter pr. år. I 2022 var bloktilskuddet 119.000 kr. i 2023 får vi 124.000 kr.
  • 2018 – Etablering af handicaptoilet og start på etablering af varmestyring i alle rum. Vi har efterhånden været igennem alle rum. Moonlight og mellemgangen er også koblet på varmestyringen nu.
  • 2018 – HBIF får etableret legeplads bag ved Beboerhuset
  • 2019 – Nye facadesten mod parkeringspladsen
  • 2020 – Ny indgang med nye døre og topslibning/lakering af gulve
  • 2022 – Ny belysning i hallen og den lille sal, med LED og lys dæmper.

Økonomien i beboerhuset ser fornuftig ud. Jeg har taget en oversigt med for regnskab fra 2017 og frem til 2022.

Selv om vi har fået renoveret Høgild Beboerhuset i flere faser, er der stadig ønsker. Dommerrummet er ved at blive omdannet til nye ”hellige”. Der er ønske om at murstenene i hallen bliver malet lyse. Vi skal løbende have slebet og lakeret gulvene for vedligehold – det er tid for det i 2023. Der er et stort ønske om nye borde/stole som skal være stabelbare og flytbare. Tror alle har prøvet, at stolene herinde er faldet ned. Tror også at mange af os har glemt at løfte bordene og i stedet for trukket dem hen over gulvet. De lange borde i hallen er nedslidte og det samme gælder stolene.

Høgild Beboerhus bliver taget godt i mod af vores gæster og brugere, og jeg syntes vi skal være stolte over at kan have et tidssvarende sted at samles i Høgild. Høgild Beboerhus lægger lokaler til mange forskellige arrangementer, fester, sport – det ville ikke kunne lade sig gøre uden frivillige kræfter.

Vi har arbejdsdage et par gange om året, hvor vi får udført en del praktiske opgaver både inde og ude ved Beboerhuset. Næste gang bliver her i foråret. Der kommer dato i Høgild Times, på facebook og på hjemmesiden. Det er en dejlig dag, hvor vi får lavet nogle praktiske opgaver, men hvor der også er tid til socialt samvær. Vi ved godt at alle har en travl hverdag, men et lille suk – det kunne være dejligt at der kom flere fra byen og bakkede om denne aktivitet, og ikke kun bestyrelserne med familie. Vedligehold og renovering af Høgild Beboerhus kan ikke klares ude frivillige kræfter. Vi sætter stor pris på ”Den grønne gruppe” der bla. får fejet omkring beboerhuset.

Hvis du har nogle ideer til Beboerhuset er du altid velkommen til at kontakte forretningsudvalget, som består at Steen Pedersen, Carsten Hedegaard og Norman Jensen.
Forretningsudvalget i Høgild Beboerhus:
Steen Pedersen - tlf.: 2027 8886
Carsten Hedegaard - tlf: 2180 6452
Norman Jensen - tlf: 6086 7938

På hjemmesiden hogild.dk kan du se de praktiske ting omkring brug og leje af Høgild Beboerhus.

Hanne gennemgik i hovedtræk regnskab for de sidste 2 år for Høgild Beboerhus, herunder udvikling i indtægter, bloktilskud fra kommunen, de faste udgifter og tilskud / udgifter til løbende renovering.
Spørgsmål til regnskab og budgetter blev besvaret.

Sidste år var der valg til Repræsentantskabet for Høgild Beboerhus

Der er valg til Repræsentantskabet for Høgild Beboerhus hvert 4. år. Det er fra gammel tid, at det følger kommunevalget. Det betyder, at vi ikke skal have valgt nogen i år.

De som sidder i repræsentantskabet nu er:
Forretningsudvalget: Steen Pedersen, Norman Jensen og Carsten Hedegaard
Folkedans: Ingrid Jørgensen og Åse Jensen
HBIF: Lene Helth og Norman Jensen
Derudover er der 2 bilagskontrollanter: Peter Mølgaard og Conni Fyhn
Undertegnede deltager som gæst og kasserer, til regnskabsgennemgang og referent.

På Høgild Beboerhus Vegne
Hanne Mølgaard Hedevang