Nyt fra beboerhuset 2018

Høgild Beboerhus forsætter med at få lokalerne gjort tidssvarende.

I 2016 fik vi tilskud fra Herning kommunes jubilæumsfond, Høgild Markedsforening og Høgild Borger- og Idrætsforening til nyt køkken. Men pengene gjorde ikke det hele. Der skulle mange frivillige arbejdstimer til før køkkenet var færdigt. Køkkenet er et ”anretter køkken”. Det betyder, at det ikke er godkendt til madlavning, men alene til opvarmning/anretning af mad. Der er kommet nyt inventar og en længe ventet ny opvaskemaskine.

Der er dog en lille udfordring med opvaskeren. Opvaskeren tager kun ca 2-3 min. Derfor er det VIGTIGT, at alle sørger for at rengøre og skyller service af inden opvask. Det vil sige at, ALT service SKAL være rengjort og skyllet af for madrester inden det kommer i opvaskeren. Så servicen også er klar til brug til den næste bruger/lejer.

I 2017 var vi heldige igen at få tilskud fra Herning Kommunes jubilæumsfond, Høgild Markedsforening og Høgild Borger- og Idrætsforening. Denne gang til nye omklædningsrum/handicaptoilet. Det blev desværre kun til omklædningsrum, da vi ved renoveringen opdagede en rørskade i gulvet i det ene omklædningsrum Vi valgte derfor at udskifte gulvvarmerør og få efterisoleret gulvene i begge omklædningsrum.

Det tog mere frivillig tid, kræfter og penge en beregnet, så derfor er handicaptoilettet udskudt til i år. Vi har søgt kommunen om tilskud til handicaptoilettet.

Vi har stadig udfordringen med at få økonomien til at hænge sammen i Beboerhuset. I forbindelse med kommunens spareplan i mange forskellige lokalsamfund i 2016 blev Høgild også blevet ramt. Beboerhuset har status som forsamlingshus/multihus. Det betyder blandt andet, at det bloktilskud vi plejer at få fra kommunen – før 2016 - (200.000 kr./år) i forhold til sportsaktiviteter er blevet reduceret med ca. 100.000 fra 2016. Dog giver den nye status som forsamlingshus os mulighed for at søge engangstilskud fra jubilæumsfonden/forsamlingshuspuljen.

Kommunens bloktilskud på ca. 100.000 kr. gør, at vi kan betale de faste udgifter herunder udgiften til forbrug. Men heldigvis har vi nogle ildsjæle som arbejder ihærdigt på at få hjulet til at dreje rundt og i den rigtige retning.

I omklædningsrummene er der blevet opsat lys-censor så lyset kun er tændt når der er bevægelse i rummene.

De nye brusere bliver tændt ved aktivering, 30 sekunder af gangen.

Sidste nye tiltag er varmestyring i alle rum. Vi kan fjernstyre varmen i huset, når det er tændt når der er brug for det.

Når vi går i gang med handicaptoilettet får vi igen brug for frivillige hænder, både til nedbrydning, opbygning, maling og andre ting. Håber at også du vil bruge nogle timer sammen med os.