Generalforsamling

Fra 25. januar kl. 18:00 - Til 25. januar kl. 21:30
Lokation: Høgild Beboerhus

Ordinær Generalforsamling 2024 I Høgild Borger- og Idrætsforening og information fra Høgild Beboerhus

Vi starter kl. 18.oo med mad, tilmelding skal ske til Michelle på tlf. 22 27 82 79

Ordinær Generalforsamling 2024 I

Høgild Borger- og Idrætsforening

Torsdag d. 25. januar kl. 18.00 – 21.30

Valg af dirigent.

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning

3. Oplæg fra Tina Pedersen fra Herning Syd Samarbejdet

4. Forelæggelse af de reviderede regnskaber

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen, suppleanter og regnskabsrevisorer

7. Eventuelt - trækning af 2x2 flasker vin

Indkomne forslag skal senest afleveres til formanden for borgerforeningen Lene Helth, d. 17. januar 2024. Send en mail til

hogildborgerforening@gmail.com eller ring på telefon nr. 22426892.

Interesserede i bestyrelsens arbejde er velkomne til at kontakte os for mere information om vores arbejde inden valget. Håber nogen kunne have lyst til at melde sig til dette arbejde.

Ved generalforsamlingen udtrækkes 2 heldige vindere af 2 flasker vi trækker blandt alle, som har indbetalt kontingent inden 17. januar 2024.

Kontingent kan betales ved nytårskur 31.12.2023 - se kalenderen.

Vel Mødt HBIF

 

Nyt fra Høgild Beboerhus

I forbindelse med generalforsamlingen d. 25. januar 2024 for Høgild borger- og idrætsforening vil der være information fra  Høgild Beboerhus. 

// Beboerhusets bestyrelse