Turforslag

Forslag til gåture

Uffe Brun og Eric Farley vil komme med forslag til lokale gåture.

Her er de første 2.

Herning Kommune vil snart - har måske allerede - udbedret et vådt stykke af en sti over træbroerne nord-vest for Høgild.

Det vil åbne op for en ret dejlig og forholdsvis kort tur med gode udsigter. Se forslaget til rute her.

Hvis ikke du kender det, kunne du også besøge Dronning Louises Høj. Der er forslag til ruten her. Højen blev opkaldt efter Dronning Louise den 31. juli 1908, da Frederik 8. og dronning Louise besøgte Hedeselskabets plantager. Der er mindesten på højen.

Vi vil gerne samle forslag til gåture (og evt. også cykelture og hesteture), så hvis du har nogle gode lokale turforslag, send dem til Høgild Times. Eric (tlf. 6166 2664) kan hjælpe dig med at lave kort.

Husk at de almindelige regler efter naturbeskyttelsesloven gælder for din færdsel i naturen. Vis hensyn på de private arealer ved at holde dig til stierne og hold f.eks. hunde i snor.