Nyt for bestyrelsen

Vi i bestyrelsen desværre har opdaget, at det er under halvdelen der mener borgerforeningens kontingent er noget de har villet betale. Det har vi vendt i bestyrelsen. Vi er overrasket over at ikke flere kan se meningen med at bidrage.

Vi tror faktisk også det er fordi de fleste af jer bare har glemt det, og girokortet er lagt i bunken med reklamer.

I januar 2020 vil vi komme rundt og lave en opkrævning på de 200 kr. for kontingentet 2020. Det vil enten kunne betales kontant eller via mobilepay. Det er stadig muligt at betale kontingentet til  nytårskur d. 31.12.19. Det er en forudsætning for at byen fortsat udvikles, at alle bidrager til foreningens økonomi.

Vi bruger penge på arrangementer, Høgild Times, vedligehold og godkendelser af legepladsen, nyanskaffelser og renovering af faciliteter m.v. Vigtigst af alt er, at pengene bliver brugt til aktivitet - aktivitet der styrker og udvikler sammenholdet. Uden sammenholdet er vi bare en by. Og vi ønsker at være en landsby hvor folk kommer til fordi vi er mere end bare en by.

Høgild Marked har tidligere genereret rigtig mange penge til byen, men den udvikling er desværre ikke en realitet.

I 2020 vil betalende medlemmer af HBIF kunne få udleveret et medlemskort. Dette vil udløse forskellige rabatter til arrangementerne som HBIF afholder. Tag godt imod dem der kommer rundt og samler ind, og tag en snak med dem, hvis der er noget i ønsker at bruge penge på i byen eller der er ideer til nye aktiviteter eller arrangementer.

Ang. manglende kontingentindbetalinger og Høgild Times - skal du fortsat modtage det?

Næste år (2020) når alle har haft mulighed for at indbetale kontingent til HBIF, laves der en ny liste over modtagere af bladet. Som det er nu, køres der ud med bladet, og det tager et par timer hver gang, udover turen inden for bygrænsen. Derfor bliver det sådan, at husstande med tilknytning til byen fortsat vil modtage times.

Det gør i, da vi ønsker at give jer muligheden for at deltage i vores samfund, og de aktiviteter vi kan have sammen. Og forhåbentlig kan vi overbevise jer om at det lille kontingent er alle pengene værd - nu kommer der jo også rabatter til medlemmer.

Husstande uden tilknytning - altså de husstande udenfor byen der ikke betaler kontingent til HBIF modtager ikke længere bladet fra februar 2020. Ønskes der ikke at betale kontingent, tænker vi heller ikke man ønsker at deltage i vores mange gode tilbud og aktiviteter.

Høgild Times kan selvfølgelig læses på hjemmesiden umiddelbart efter den er kommet ud.

HBIF // formanden