Høgild Times uddeling i 2020 og frem

Uddeling af Times og hvad får jeg for kontingenten

Efter at alle nu har haft mulighed for at indbetale kontingent for 2020 betyder dette også at det er det sidste Høgild Times som du modtager, hvis du ikke ønsker at være medlem af Høgild borger- og idrætsforening.

Dog ville alle husstande med tilknytning til byen fortsat modtage bladet, da vi mener det styrker sammenholdet, at alle kender de aktiviteter der afholdes i byen.
Måske kunne det alligevel lokke dem til at deltage og betale det lille kontingent på 200,-.

Ønsker du alligevel at betale kontingentet og modtage Høgild Times fremover så send en mail til hbif.times@gmail.com eller kontakt Redaktør Michelle Helth Hartmann på tlf. 22278279. Så sørger vi for i kommer på listen over modtagere igen. 

Høgild Times kan selvfølgelig læses på hjemmesiden umiddelbart efter den er uddelt.

Hvad får jeg egentlig for de 200,-

Mange har spurgt eller undret sig over - hvorfor skal man egentlig betale kontingentet, da de ikke oplever synlige rabatter el.l. Dog er det vigtigt for os at sige, at vi har en forventning til at arrangementer under HBIF er omkostningsansvarlige. Men at alle de arrangementer der afvikles i foreningens regi koster penge - disse penge kommer bl.a. fra kontingentindbetalinger. 

Derudover har vi i 2019 brugt penge på: Høgild Times, nyt stenmel på petanquebane,
udvikling af landsbyerne herning syd, børneaktiviteter, nye net til badminton, nye lyskæder til juletræ samt nyt lydanlæg til beboerhuset.
Tidligere er der bl.a givet penge til: Nyt gulv i hallen, hjertestarter, legeplads, arbejdsdage, skabe til borgerforeningens ting m.m. 

Med markeds lukning, og de manglende indtægter til byen vi tidligere har modtaget, er det endnu mere vigtig, hvis alle bidrager lidt. Så der er mulighederne for udvikling og ikke kun afvikling af vores skønne landsby <3

// Redaktionen og HBIF Bestyrelsen