Retningslinjer for aktiviteter i Høgild Beboerhus under COVID-19

Retningslinjer er opsat i Høgild Beboerhus 7. september 2020. De er informeret på Høgild.dk, på facebook og sendt til de ansvarlige.

 • Første og sidste mand i beboerhuset tager en spritklud på en af toiletterne, og spritter kontaktflader og håndtag af på hoveddøren og døren ind til hallen, hvis andre døre også bruges sprittes de også af og evt. kontakt til lys
 • Badminton/volleyball:
  a. Hænder sprittes af inden opsætning af net, og inden nedtagning af net
  b. Der må bruges fælles bolde, hvis de sprittes af før og efter aktivitet
 • Linedance/dans:
  a. Skal der være mindst 2 m mellem hver danser, dvs 4 km2 pr danser
  b. Ved pardans må der ikke skiftes partner
 • Hundetræning:
  a. Hold afstand
  b. Du må ikke røre ved de andres hunde
 • Senior og Kreaklub
  a. Hold god afstand mellem hver deltager – 1 m
 • Hold afstand mellem holdene
 • Brug kun dit eget udstyr
 • Generelt
  a. Hold afstand, Vask hænder eller brug håndsprit, host eller nys i dit ærme, begræns fysisk kontakt
  b. Kom ikke i beboerhuset hvis du har COVID-19 symptomer

Ansvarlig for gruppen eller holdet har ansvar for at retningslinjerne bliver overholdt.