Generalforsamling

Fra 25. januar kl. 18:00 - Til 25. januar kl. 21:00
Lokation: Høgild Beboerhus

Grundet få og sammenfaldende interessenter til generalforsamlingerne for Høgild Markedsforening og Høgild Borger- og Idrætsforening afholdes møderne samme dag. Den sidste torsdag i januar.

Ordinær Generalforsamling for Høgild Borger- og Idrætsforening (HBIF) 2018

Generalforsamlingen afholdes samme dag som Generalforsamling for Høgild Marked og Borgeraftenen.

HUSK tilmelding for spisning – se opslag om borgeraften.

Tid: Torsdag d. 25.01.2018 kl. 17.30

Sted: Høgild Beboerhus

Dagsorden iflg. vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden fremlægger årets beretning, samt godkendelse heraf.
  3. Godkendelse af HBIF’s reviderede regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest 10. januar
  5. Valg af bestyrelse, suppleanter og regnskabsrevisorer.

a) Bestyrelsesmedlemmer
b) Suppleanter
c) Revisorer (2 til idrætsforening og 2 til borgerforening)
d) Revisorsuppleant (Fælles for borger- og idrætsforening)

6. Evt.

I år er følgende medlemmer på valg:

Pernille Neigaard
Norman Jensen
Per Rasmussen
Claus Bo Pedersen

Ved generalforsamlingen udtrækkes 3 heldige vindere af 2 flasker vin blandt alle, som har indbetalt kontingent inden 15. januar 2018.

Vel mødt
HBIF

Dagsorden Ordinær Generalforsamling for Høgild Marked 2018

Generalforsamlingen afholdes samme dag som Generalforsamling for HBIF og Borgeraftenen.

HUSK tilmelding for spisning – se opslag om borgeraften.

Tid: Torsdag d. 25.01.2018 kl. 18.15

Sted: Høgild BeboerhusDagsorden iflg. Vedtægterne

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Godkendes og beslutning om overskuddets anvendelse, samt fremlæggelse af budget for det kommende år. Budget og regnskab skal godkendes af generalforsamlingen.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg til bestyrelsen og bilagskontrollanter iflg. vedtægterne.

a. Der vælges medlem til bestyrelsen for 2 år
b. Der vælges suppleant for bestyrelsen for 1 år.
c. Der vælges bilagskontrollant for 2 år.
d. Der vælges suppleant for bilagskontrollant for 1 år.

6. Evt.

 Martin Olesen, Formand.